Een kind kan simultaan twee talen worden opgevoed wanneer bijvoorbeeld de moeder consequent een andere taal met het kind spreekt en de vader ook. Of andersom. Wel wanneer ouders in Nederland gebrekkig de Nederlandse taal spreken wordt geadviseerd hun moedertaal te blijven spreken in huis om te voorkomen dat het kind fouten aanleert. Een tweede taal kan alleen vloeiend worden als de moedertaal vloeiend is aangeleerd. Meertaligheid in de opvoeding heeft voor- en nadelen maar een groter taalaanbod is bovenal een verrijking voor een kind. Zo is gebleken dat het kind cognitief sterker is en ook op latere leeftijd een taal sneller aanleert. Ook heeft iemand die meerdere talen spreekt later minder kans op Alzeimer.

Toch ervaart een kind een taalachterstand wanneer het pas op school in aanraking komt met voor hen de nieuwe taal. De Universiteit van Amsterdam heeft dit onderzocht in opdracht van de gemeente Amsterdam speciaal voor De Voorleesexpress. Met als resultaat dat het kind 400 extra woorden (naast het regulier aantal) per jaar leert door het voor te lezen en interactief in aanraking te laten komen met (een tweede) taal. Ook ontwikkelen ze zich sociaal en emotioneel meer en worden fantasierijker. Voorlezen voor kinderen is dus wel degelijk belangrijk voor de taalontwikkeling.

Komt dat even goed uit voor mijn voorleesgezin . Ik lees sinds een paar weken vrijwillig voor aan twee kindjes (van 3 en 5) waarbij de moeder Marokkaans is. In dit geval is er niet perse sprake van een taalachterstand in huis aangezien de vader Nederlands is maar je merkt de waardering van de moeder om extra handvatten te kunnen krijgen om het voorlezen zo leuk mogelijk te maken.

Een taal groeit en is levend. Zonder dat we het direct door hebben, hebben andere talen makkelijk hun invloed in de huidige taal. In de middeleeuwen was het vooral Latijn die een status had in de Nederlandse taal, in de 19de eeuw spraken veel mensen in Nederland Frans en tegenwoordig zijn het Engelse woorden die vernederlandst zijn. En dan heb ik het nog niet eens over straattaal. Een opmerkelijk voorbeeld van taalontwikkeling is het lidwoord het. Zou het nog lang overleven of zou het op een gegeven moment zelfs kunnen verdwijnen? Aangezien veel Nederlanders de voor alles zetten. Dit wetende ben ik opgehouden mensen hier op te verbeteren (bedankt Esther – docente Nederlands) maar dat wil niet zeggen dat het tenenkrommend is . Maar niemand is perfect, iedereen maakt fouten dus ik ook.

Tot slot nog een leuk weetje over taal (als oud talenstudent krijg ik geen genoeg van taal): het huidige aantal talen wereldwijd is door http://www.ethnologue.com vastgesteld op 6912! En dat in +/- 200 verschillende landen.

Bye, ciao, tschüss, salam, ni hao, …

 

Ga voor meer informatie naar www.voorleesexpress.nl